הלוואות לכל מטרה

 
 

הלוואות לכל מטרה

 
איך מקבלים הלוואה לכל מטרה :

מסמכי בסיס:
3 תלושי שכר
3 דפי חשבון בנק
צילום תעודת זהות
ריכוז הלוואות מהבנק

ההחזרים עד 60 תשלומים [5 שנים]
מחזירים דרך הוראת קבע,

תוך 72 שעות תשובה /אישור עקרוני

**תנאי בסיסי ללא חובות בהוצאה לפועל ולא למוגבלים ואו מובטלים
או תיקים פתוחים